183 meldingen van interesse bij KSA voor Koa-vergunning

183 meldingen van interesse bij KSA voor Koa-vergunning

Op de website van de Kansspelautoriteit is vorige week bekendgemaakt dat maar liefst 183 bedrijven melding hebben gemaakt van interesse voor het verkrijgen van een Koa-vergunning. De afkorting Koa staat voor Kansspelen op Afstand. Tot en met vrijdag 21 juni konden bedrijven officieel hun interesse aangeven in het verkrijgen van een licentie voor Nederlandse online casino’s. Het aantal geïnteresseerden was boven verwachting hoog.

Officiële aanvragen vanaf juni 2020

Het formulier ‘Ik wil Koa-vergunninghouder worden’ heeft sinds de aankondiging dat de Eerste Kamer de wet kansspelen op afstand heeft aangenomen, op de website van de Kansspelautoriteit gestaan. De instantie spoorde iedereen met interesse in de Koa-vergunning aan om dit bekend te maken door het formulier in te vullen. Dit was geen verplichting, maar het zou de KSA beter in staat stellen om de aanvragen die binnenkomen zo snel mogelijk te beoordelen wanneer de lagere regelgeving bekend is.

Overigens is het de verwachting dat officiële aanvragen vanaf juni 2020 gedaan kunnen worden. Voor dit moment zal de lagere regelgeving door het daarvoor verantwoordelijke ministerie zijn uitgewerkt.

Strenge controle Nederlandse licentie

Wat exact alle eisen zijn waaraan een online casino moet voldoen is nog niet bekend. Wel weten we dat er zeker strenge controle zal plaatsvinden voordat de Nederlandse licentie verstrekt wordt. Het is bijvoorbeeld al wel bekend dat alle bedrijven die via het internet kansspelen willen aanbieden een financiële garantstelling moeten laten zien van minimaal 830.000 euro.

Voor gokkers een fijne gedachte dat deze eisen gesteld worden. Een casino kan zich hierdoor niet failliet laten verklaren als er opeens hoge prijzen uitgekeerd moeten worden. Deze en andere eisen waar licentiehouders aan moeten voldoen, zullen streng gecontroleerd worden.

Samenstelling van geïnteresseerden

In het persbericht op de website van de Kansspelautoriteit staan ook nog interessante details over de samenstelling van de 183 geïnteresseerden. Zo is het bijvoorbeeld interessant om te weten dat meer dan de helft van de meldingen is gedaan door bedrijven uit het buitenland. Dit lijken voornamelijk de casino’s te zijn die nu al op het internet actief zijn. De KSA meldt namelijk ook dat 83 bedrijven, die interesse hebben getoond, aangeven dat zij nu al in het bezit zijn van een online casino licentie uit het buitenland. We schatten de kans dat deze bedrijven een vergunning in Nederland kunnen verkrijgen hoog in.

Van de overige meldingen die zijn gedaan valt dit nog te bezien. Zeer waarschijnlijk zullen er geen 183 vergunningen worden verstrekt omdat niet iedereen aan de strenge eisen voor de Nederlandse Koa-vergunning kunnen voldoen.  

X