Online casino belasting

Wanneer je een prijs wint bij een online casino waarvan het bedrag hoger is dan €449, dan moet je over dit bedrag kansspelbelasting betalen. Ook als je een materiële prijs wint, zoals een auto of een reis, dan moet er belasting worden betaald over de waarde van de gewonnen prijs. Het belastingtarief over kansspelen is 29% van de gewonnen prijs. Bij binnenlandse kansspelen zorgt meestal de organisator ervoor dat de kansspelbelasting over het gewonnen bedrag wordt ingehouden. Echter zijn de meeste online casino’s niet in Nederland gevestigd. Hierdoor moet je zelf aangifte kansspelbelasting doen en de belasting betalen over het gewonnen bedrag.

Online casino belasting

Spelen bij een online casino wordt door de belastingdienst gezien als buitenlands kansspel via internet. Over de gewonnen bedragen bij het casino moet je gewoon belasting betalen, mits de prijs hoger is dan €449. Het bedrag dat je hebt ingezet om de prijs te winnen mag je van het bedrag aftrekken. Je betaald de belasting dus enkel over het gewonnen bedrag min de inzet. Deze berekening wijkt af van binnenlandse kansspelen waar de inzet niet van het gewonnen bedrag mag worden afgetrokken. Het belastingtarief over gewonnen bedragen bij de online casino’s is dus voordeliger dan bij binnenlandse kansspelen.

Online casino belasting

De meeste online casino’s zijn in het buitenland gevestigd. Hoewel het spelen bij de casino’s niet als strikt legaal wordt beschouwd, kan je wel gewoon belasting betalen over de bedragen die je wint bij deze casino’s. Je bent ook verplicht om hier zelf aangifte van te doen. Dit kun je doen door het aangifteformulier kansspelbelasting aan te vragen bij de belastingdienst en deze in te vullen.

Als er nog dingen onduidelijke zijn aangaande kansspelbelasting of je hebt vragen over dit onderwerp, dan kun je het beste contact opnemen met de belastingdienst door te bellen met de belastingtelefoon. Ook is er meer informatie te lezen op rijksoverheid.nl en belastingdienst.nl over kansspelbelasting en de berekening hiervan.

Wat is je leeftijd?

age