Gevolgen van gokverbod in Cambodja meteen merkbaar

Gevolgen van gokverbod in Cambodja meteen merkbaar

In Augustus van vorig jaar hebben we in de nieuwsberichten op deze website gemeld dat in Cambodja het online gokken verboden zou gaan worden. De licentie, waar voornamelijk Chinese casino’s gebruik van maakten, zou met ingang van 2020 niet meer worden uitgegeven. Deze deadline is nu twee weken geleden verlopen en de gevolgen van het gokverbod zijn meteen merkbaar in het land. Direct vanaf de tweede dag van het nieuwe jaar hebben de Cambodjaanse autoriteiten drie dagen lang intensief gecontroleerd of bedrijven zich aan de nieuwe wetgeving hielden. Na de controles werd al snel het bericht naar buiten gebracht dat er geen overtredingen zijn waargenomen. Nu blijkt inmiddels ook dat het aantal casino’s in strandplaats Sihanoukville bijna gehalveerd is en meer dan 7000 mensen zijn hun baan hierdoor kwijtgeraakt.

Geen overtredingen waargenomen

Cambodja heeft in augustus van vorig jaar besloten om het aanbieden van online kansspelen in het land te verbieden. Dit is onder druk gedaan van China, want de aanbieders die in Cambodja actief waren boden hun kansspelen bijna allemaal exclusief aan voor Chinezen die vanuit hun eigen land via internet hier illegaal gebruik van maakten. Alle vormen van gokken zijn in China namelijk bij wet verboden. Een andere reden voor de wetswijziging was dat er een wetteloze situatie was ontstaan waarin er sprake was van gangsters, zwart geld en afpersing. Vanwege deze laatste omstandigheid werd gevreesd dat niet veel casino’s in het land gehoor zouden geven aan het verbod dat vanaf 1 januari is ingegaan.

Volgens de autoriteiten is echter het tegendeel waar gebleken. Diverse instanties hebben uitgebreide controles uitgevoerd in de eerste dagen van het jaar. Tijdens deze controles zijn volgens de instanties geen overtredingen waargenomen. Chinezen die toch nog willen gokken, zullen nu dan een ander online casino moeten kiezen.

Casino’s Sihanoukville van 70 naar 36

Nu we twee weken verder zijn in 2020, kunnen we ook al kijken naar de gevolgen die het verbod op online gokken hebben gehad. Het was al een bekend feit dat de meeste casino’s die vanuit Cambodja opereerden, hun geld voornamelijk verdienden met het aanbieden van kansspelen online. Nu dat juist dit verboden is, zijn de gevolgen dan ook aanzienlijk. De laatste jaren zijn er enorm veel casino’s geopend. Voornamelijk in strandplaats Sihanoukville was het aantal Chinese aanbieders enorm. In deze stad is het aantal actieve casino’s nu bijna gehalveerd. Voor augustus waren er maar liefst 70 casino’s actief in het rustige badplaatsje. Nu is dit aantal teruggebracht naar 36.

Meer dan 7000 mensen baan verloren

Het sluiten van zoveel casino’s heeft er ook toe geleid dat veel Cambodjanen, die werkten voor de kansspelaanbieders, hun baan hebben verloren. In persberichten wordt gesproken over 7700 mensen die hun baan hebben verloren. Volgens de autoriteiten zijn dit voornamelijk mensen die voorheen in fabrieken werkten en van baan zijn gewisseld omdat de casino’s hogere salarissen boden. De verwachting is dat veel van de mensen die nu zonder baan zitten, weer terug zullen gaan naar hun werk in de fabrieken. Men verwacht dan ook niet dat de economie van het land hier enigszins onder gaat leiden.