Hoe kan kansspelverslaving het beste aangepakt worden?

Hoe kan kansspelverslaving het beste aangepakt worden?

Gokverslaving tegengaan is in Nederland een verplichting voor de aanbieders van kansspelen. Zij zijn via de wet verplicht om spelers in de gaten te houden en maatregelen te nemen wanneer zij risicovol gedrag vertonen. Het is een systeem dat niet altijd even goed functioneert, maar de wettelijke verplichting dwingt aanbieders ertoe dat zij niet alleen het maken van zoveel mogelijk winst als belangrijkste prioriteit kunnen stellen. De kansspelautoriteit heeft als taak om te controleren of casino’s zich aan de wet houden. Bij een overtreding kunnen zij sancties en boetes opgelegd krijgen of in het ergste geval wordt de licentie van het bedrijf ingetrokken. Door de belangrijke rol in het voorkomen van gokverslavingen, heeft de instantie eind vorige maand een bijeenkomst georganiseerd met onder andere aanbieders van kansspelen, zorginstellingen, wetenschappers en ex-gokverslaafden om te achterhalen hoe kansspelverslaving het beste aangepakt kan worden.

Situatie probleemspelers in Nederland

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft in zijn of haar leven meerdere keren een gokje gewaagd. Voor veel mensen is een bezoekje aan het casino een avondje uit die zij meerdere keren per jaar organiseren. Daarbij zijn er ook naar schatting vele honderdduizenden gokkers die bij een online casino regelmatig hun geluk beproeven. Hoeveel spelers dit exact zijn is moeilijk in te schatten, omdat er nog niet echt een regulering is van de wel legaal opererende casino’s online. Dit zorgt ook voor problemen bij het aanpakken van kansspelverslaving in ons land. Hier zullen we in de laatste paragraaf verder over uitweiden. De schattingen van de officiële organisaties die aanwezig waren bij de bijeenkomst is dat er in Nederland zo’n 95.700 mensen zijn die onder de categorie risicospelers vallen. Dan zijn er nog 79.000 gokverslaafden. Dit is een groot aantal mensen voor een klein land. Zeker als je weet hoeveel impact een verslaving aan gokken kan hebben.

Voorlichting gericht aan verslaafde of omgeving

Iemand die gokverslaafd is brengt daarmee niet alleen zichzelf in de problemen. De directe omgeving van de man of vrouw zal ook zeker negatieve gevolgen ondervinden. Verslaafde ouders vergokken bijvoorbeeld al hun geld waardoor ze niks meer over hebben voor de kinderen. Tijdens de bijeenkomst was een interessant onderwerp de vraag of voorlichting gericht moet zijn op de verslaafde zelf of diens omgeving. De meeste aanwezigen waren van mening dat dit afhankelijk is van de specifieke situatie. Bij jongeren kan het zinvol zijn om ook de familie voorlichting te geven hoe zij kunnen bijdragen aan een oplossing. Bij ouderen personen is dit veel minder zinvol, omdat zij zelfstandig hun keuzes maken. Het is overigens altijd nodig om flexibel te zijn bij het verzinnen van een aanpak. Iedere persoon moet op een andere manier benaderd worden om tot hem of haar door te dringen.

Wet Kansspelen op afstand en gokverslaving

Waar alle aanwezigen bij de bijeenkomst het wel over eens waren is dat de Wet Kanspelen op afstand snel ingevoerd moet worden om de Kansspelautoriteit meer bevoegdheden te geven om het online aanbod van kansspelen te reguleren. In de toevoeging aan de Wet op de Kansspelen staat ook duidelijk de verplichtingen vermeldt die aanbieders via het internet hebben om problemen met verslaving te voorkomen. Zo moeten zij bijvoorbeeld gezamenlijk een database bijhouden waardoor probleemgedrag bij spelers gesignaleerd kan worden. Tevens moeten de casino’s bijdragen aan een pot waaruit hulp gefinancierd kan worden voor de mensen die dit nodig hebben. Het belangrijkste van de wet is dat het de Kansspelautoriteit de mogelijkheid geeft om casino’s ook echt te controleren of zij zich hier aan houden. Aanbieders die geen licentie hebben verkregen kunnen juridisch aangepakt worden, zodat Nederlanders in een veilige en gereguleerde omgeving kunnen gokken.

X