Kanspeltoezichthouders Europa publiceren rapport gokelementen games

Kanspeltoezichthouders Europa publiceren rapport gokelementen games

Het afgelopen jaar is in het nieuws al verschillende keren bericht over gokelementen die in spelcomputer games verwerkt zijn. Vooral de zogenaamde loot boxes die spelers kunnen kopen wordt met argusogen bekeken, omdat deze spelelementen sterk verslavende eigenschappen hebben. Er zijn inmiddels meerdere gevallen naar buiten gekomen van ouders die hoge creditcardrekeningen hebben ontvangen nadat hun minderjarige zoon of dochter een groot aantal van deze boxen heeft gekocht. Er zijn echter ook andere elementen in de games die toezichthouders zorgen baren. Zo hebben we bijvoorbeeld zelf enkele weken geleden bericht over de online casino update in GTA die in veel landen is verboden.

De recente ontwikkelingen hebben de verschillende toezichthouders in Europa doen besluiten om bij elkaar te gaan zitten en te kijken of er een Europese regelgeving gemaakt kan worden om toe te zien dat de spelelementen binnen de gestelde normen blijven. Na het beraad is een rapport gepubliceerd met de bevindingen.

Zorgen over loot boxes en minderjarigen

De zorgen over de gokelementen in games zijn vooral ontstaan als gevolg van loot boxes. Dit zijn een soort van schatkisten die spelers van een game kunnen kopen met daarin bepaalde virtuele wapens of gereedschappen. De elementen kunnen je verder brengen in het spel. Het probleem is echter dat voordat je een box koopt, nog niet bekend is wat de inhoud zal zijn. Dit wordt dus gezien als een gokelement. Er moet namelijk geld betaald worden en vervolgens is het onduidelijk wat je hiervoor terug zal krijgen.

Mensen kunnen heel blij zijn als ze spullen krijgen die in het spel een grote waarde hebben. Of juist teleurgesteld als er veel minder in de box gevonden wordt dan men gehoopt had. Opnieuw dus een eigenschap met grote overeenkomsten met het spelen van een kansspel. We komen nu echter ook op een punt waar de Europese toezichthouders het niet over eens kunnen worden.

Moeilijk een gezamenlijk standpunt in te nemen

Na het beraad van de toezichthouders, waaronder de Nederlandse kansspelautoriteit, valt in het gepubliceerde rapport te lezen dat de verschillende landen niet overeen kunnen komen wat nu eigenlijk als een kansspel aangemerkt kan worden. Ieder land heeft hier een andere definitie voor. Waar bijvoorbeeld van mening over verschilt wordt is de vraag of de inhoud van een lootbox ook een prijs is die een financiële waarde heeft.

Hoewel er geprobeerd is om met een standpunt te komen voor de gehele EU over het onderwerp is dit dus niet gelukt. De reden hiervoor is hetzelfde als de reden dat er geen Europese wet- en regelgeving is omtrent online gokken. Ieder land binnen de Europese Unie kan hier hun eigen wetten voor maken.

In Nederland wordt de wet op de kansspelen volgend jaar aangepast om ook het aanbod van online casino’s op te nemen. Er zullen dan ook meer duidelijke regels voor gokelementen in games in de wetgeving worden opgenomen.

Wat is een kansspel in Nederlands?

Vorig jaar heeft de KSA al geoordeeld dat op basis van de huidige wetgeving in Nederland loot boxes in games al als kansspelen gezien kunnen worden. Er is namelijk sprake van een spel waarbij geen overwegende invloed op de uitkomst kan worden uitgeoefend. Daarbij is er een prijs te winnen die volgens de Kansspelautoriteit een economische waarde heeft.

De instantie vind dat de loot boxes onwenselijk zijn in games. Zeker als minderjarigen de games spelen die meer vatbaar zijn om gokverslavingen te ontwikkelen.

X